About Me

Muhamad Firdaus b. Mohd Shahidin.Berasal dari Temerloh, Pahang. Mendapat pendidikan awal di Sek Keb Telok Sentang. Mengakhiri pendidikan menengah di Sek Men (A) Al-Wosto. Sempat menuntut di Kulliah Al-Lughah Waddin Sultan Abu Bakar, Pekan kemudian menuntut di Kolej IKIP di Kuantan sebelum menyambung pengajian Ijazah Sarjana Muda Syariah, Pengkhususan dalam Ekonomi & Perbankan Islam di Universiti Yarmouk, Jordan. Kini berkhidmat sebagai Pensyarah Akademi Pengajian Islam dan Bahasa Arab, Kolej Antarabangsa IKIP, Kuantan.

Tiada ulasan: